2020: lente zonder werk, zomer zonder festivals?

Eergisteren nog maakten we cijfers kenbaar van Unisono, het unieke platform waar alle evenementen worden aangegeven die in ons land plaatsvinden. Vandaag kregen we nieuwe cijfers, en ze tonen de omvang van een probleem dat in de volgende weken en maanden alleen maar groter zal worden.


Annulaties

Van de 7524 bij Unisono aangegeven evenementen voor de periode 1 maart tot 31 maart zijn er tot op vandaag 4444 geannuleerd. Er wordt verwacht dat die trend zich doorzet in april, en dat tegen eind van de volgende maand 11500 evenementen geannuleerd zullen zijn. Geëxtrapoleerd betekenen die cijfers voor artiesten en technici dat ze in het ergste geval 17,3 mio€ inkomsten zullen verliezen.


Zomer zonder festivals?

Naar aanleiding van de recente suggestie van de gewaardeerde viroloog Marc Van Ranst (die zo'n beetje ons kompas geworden is in deze #covid19 tijden) vroegen we aan Sabam om de mogelijke impact van een zomer zonder festivals te becijferen. Hun berekeningen zijn choquerend. Als alle zomerfestivals gecanceld worden gaat het totale inkomstenverlies voor artiesten en hun entourage oplopen tot tussen 50 mio€ en 75 mio€.


Crisisberaad

Morgen 20/03/2020 zal GALM, ook in naam van de vrienden en collega's van State Of The Arts, deelnemen aan een crisisvergadering met de kabinetten van Ministers Jambon en Dalle. Daar zullen wij pleiten voor een noodfonds, zodat er heel snel op maat van de culturele sector compensaties kunnen komen.


We zullen ook ons engagement herhalen om samen met de beheersvennootschappen maatregelen te nemen voor getroffen klanten enerzijds en artistieke leden in precariteit anderzijds.


Solidariteit

GALM zal in nauw overleg met de collega's van State Of The Arts de situatie blijven monitoren. Want het wordt duidelijk dat in elk geval de kwetsbare autonome kunstenaar in deze een sterke stem nodig heeft. De precariteit bij muzikanten en hun collega's (waarover we al enkele jaren in termen van hoogdringendheid spreken) is reëel. Overal in het kunstenlandschap. Fair practice staat bijvoorbeeld nog maar in zijn kinderschoenen. Freelancers hebben weinig om op terug te vallen behalve hun werklust en flexibiliteit. Middelen uit subsidies werden ondertussen erg schaars. En nu dit.


We hopen dat deze crisis iedereen wakker schudt, en dat we in het post-corona tijdperk versneld werk zullen maken van een meer gelijk speelveld voor artiesten en cultuurwerkers. Want solidariteit is een attitude, niet alleen in tijden van crisis.


Het bestuur van GALM wenst iedereen, muzikanten en muziekfans, veel moed en inspiratie. Denk eerst aan je gezondheid, en zoek troost in de muziek.372 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven