Algemene Vergaderingen PlayRight & Sabam 2020

zaterdag 14 maart 2020 Deadline PlayRight - Volstorten aandeel  Vandaag is de deadline om je vennoot te maken van PlayRight en dus mee te kunnen komen naar AV PlayRight 2020 op 15 juni 2020. Ben je reeds aangesloten bij PlayRight en wil je vennoot worden, volstort dan je aandeel (€ 49,57) via je online dossier in de PlayRight portal: log in, ga in de linker kolom naar “mijn gegevens” en klik daarna bovenaan rechts op de tab “vennoot”.


donderdag 19 maart 2020 Deadline Sabam - Volstorten aandeel Voor 19 maart dient je maatschappelijk aandeel (€124) volstort te zijn om vennoot te zijn en dus deel te kunnen nemen aan de Algemene vergadering van Sabam. Ieder lid van Sabam is verplicht één vierde van het aandeel te volstorten, zijnde € 31. Indien je nog geen vennoot bent wil dit zeggen dat er nog 3/4 = € 93 voldaan moet worden om vennoot te worden en je stemrecht op te kunnen nemen. Dit kan eenvoudig door € 93 te storten met volgende gegevens: Rekeningnummer SABAM: BE35 0000 79 74 74 37 BIC: BPOT BE B1 bpost bank Mededeling: Bijkomend maatschappelijk aandeel

maandag 18 mei 2020, 14u00 @ Thon Hotel EU Wetstraat 75, 1040 Brussel Algemene Vergadering Sabam We nodigen onze leden uit massaal mee te komen! Meer info: Sabam.be  maandag 15 juni 2020, 14u00 @ Beursschouwburg Auguste Ortsstraat 20, 1000 Brussel Algemene Vergadering PlayRight We nodigen onze leden uit massaal mee te komen! Meer info: PlayRight.be

39 keer bekeken0 reacties