Cijfers impact Corona dramatisch voor cultuursector

Bijgewerkt op: 18 mrt 2020

LAST UPDATE - 17/03 - 13u


De cultuursector wordt keihard getroffen door de #COVID19-crisis. Dat blijkt uit de reacties op het meldpunt van State Of The Arts (waar ondertussen al meer dan 400 cases en testimonials verzameld zijn), maar vooral uit de data van beheersvennootschappen. Opvallend is de impact van de crisis op freelancers. Onder hen vele muzikanten (en hun technici en entourage), die meestal niet in loondienst werken.


GALM is in verhoogde staat van paraatheid en houdt de communicatielijnen kort met muzikanten, beheersvennootschappen en beleid. We proberen vooral cijfermateriaal en cases te verzamelen en daar onze beleidsadviezen op te baseren. Maar we bekijken ook wat we binnen de sector zelf kunnen doen. Daarom is er volop overleg met de beheersvennootschappen Sabam, PlayRight en Simim.


Solidair met horeca en artiesten


"We bepleiten bij de beheersvennootschappen enerzijds solidariteitsmaatregelen voor de horeca. Het lot van die sector is onlosmakelijk verbonden aan dat van ons. Anderzijds zoeken we samen oplossingen voor de artiesten die momenteel zonder inkomsten vallen en voor wie het sowieso al moeilijk overleven is. Het Sociaal Fonds van Sabam flexibel beschikbaar maken kan voor hun leden in deze tijden van nood bijvoorbeeld een oplossing zijn”, aldus Voorzitter Tom Kestens.


Dramatische cijfers


De eerste cijfers van Unisono (het uniek platform van Sabam, PlayRight & Simim) leren dat er tot vandaag 2.822 evenementen zijn geannuleerd voor de periode van 13 maart tot 3 april! En waarschijnlijk weten we nog niet alles. Geëxtrapoleerd naar artistieke budgetten betekent dit dat er deze maand tussen de 8 en 12 miljoen euro artistieke inkomsten voor muzikanten verloren gaan. Ook (muziek)theaterauteurs verliezen op dit moment meer dan 400.000 euro, in het amateur- en beroepscircuit. Sabam berekent bovendien dat er daar bovenop voor auteurs meer dan 3,3 miljoen euro auteursrechtelijke inkomsten verloren gaan, een gevolg op langere termijn.


Task force


De cijfers betreffen alleen nog maar deze maand, ze zijn dus ronduit dramatisch. Maar we moeten het hoofd nu koel houden. Waar we zelf oplossingen kunnen vinden, zullen we uiteraard onze verantwoordelijkheden ten volle opnemen. Zeker is alleszins dat het onmogelijk wordt voor de sector om deze crisis op eigen houtje het hoofd te bieden. Het bestuur van GALM pleit daarom voor snelle actie door overheden.


Volgens GALM is het cruciaal dat die overheden de overmacht erkent die de sector treft en dat ze aldus artiesten en cultuurwerkers mee in rekening nemen bij de economische noodmaatregelen die ze treffen. Dat wil zeggen: middelen tot compensatie vrijmaken, net zoals bijvoorbeeld voor de horeca. De data van de beheersvennootschappen tonen aan dat ons lot met die sector verbonden is. Er moet zo snel mogelijk een task force komen van experten uit de muziek- en cultuursector en de overheid. Die kan de juiste noodmaatregelen op maat activeren.


MuziekOverleg in solidariteit


GALM ziet tenslotte de nood aan afstemming binnen het MuziekOverleg. "De cijfers voor auteurs en muzikanten zijn ontnuchterend. We willen industriebreed aan tafel, om de artistieke verliezen naast die van de andere stakeholders te leggen. We moeten zo snel mogelijk het totaalplaatje kennen. Dat is belangrijk voor iedereen. Dit kan naast een crisisperiode ook een tijd zijn van eenheid en solidariteit", aldus GALM.


Testimonials

Vandaag publiceert Rekto:Verso een diepgravend artikel met testimonials en cijfers, gebaseerd op de informatie die het meldpunt oplevert. Het levert een op zijn zachtst gezegd onrustwekkend beeld op van de sociaal-economische gevolgen van Corona op de cultuuractiviteiten in ons land.


IN DE PERS


BRUZZ

https://www.bruzz.be/samenleving/artiesten-verliezen-gemiddeld-4400-euro-door-coronavirus-2020-03-18

VANDAAG op EEN

https://vrtnu.page.link/zdRD14zDaopaK3kXA

DE TIJD

https://www.tijd.be/cultuur/algemeen/er-moet-een-noodfonds-voor-de-culturele-sector-komen/10215056.html?fbclid=IwAR1H3RaomwJ5reZpOiPeKtPA2MQAPtSIb32-WTatMfbhkCGvY0obdIAwShQ