Goed nieuws voor dagcontracters: tijdelijke werkloosheid "versterkt".

Gisteren kondigde federaal Minister van Werk Nathalie Muylle aan dat het systeem van tijdelijke werkloosheid voor artiesten wordt "versterkt". Dat is erg goed nieuws voor muzikanten en hun technici die werken met dagcontracten, en die niet werken binnen het kunstenaarsstatuut. Zij konden tot dusver nog geen beroep doen op die maatregel. Zo'n 4000 artiesten, waaronder vele muzikanten, vallen niet langer door de mazen van het net.


Aan de uitgebreide regeling rond tijdelijke werkloosheid voor muzikanten met korte contracten zijn wel enkele voorwaarden verbonden.


1) Het moet gaan om een geannuleerde of verboden opdracht die had moeten plaatsvinden tussen 1 mei en 31 augustus 2020, en waarvoor een arbeidscontract getekend zou worden. Bijvoorbeeld: muzikanten voor wie festivalconcert is geannuleerd, waarvoor nog geen dagcontract was getekend.


2) De werknemer en de opdrachtgever moeten kunnen aantonen dat hun afspraak daarover gemaakt is vóór 15 april 2020, via geschreven bewijzen als een email, programmaboekjes, flyers, offertes etc. Al die bewijzen gelden dus als bewijs van contractuele overeenkomst.


3) Voer je geen artistieke activiteit uit, dan moet je kunnen aantonen dat je een jaar eerder was aangenomen voor een gelijkaardige activiteit, tussen mei en augustus van het jaar voordien. Je kan terecht bij je interimkantoor voor alle documentatie met betrekking tot je werk van de voorbije jaren.


Minister Muylle zei over de maatregel het volgende in de commissie sociale zaken: "Wij hebben nu met de RVA afgesproken dat zodra de betrokkenen kunnen bewijzen dat er in de periode tot eind augustus in normale omstandigheden effectief een opdracht zou zijn doorgegaan, zij voor die periode tot de tijdelijke werkloosheid zullen worden toegelaten. Dat bewijs hoeft geen arbeidscontract te zijn, het kan ook een programma of brochure zijn of e-mailverkeer waarin dit wordt bevestigd. Dit is een belangrijke stap die tegemoetkomt aan de vele vragen van de sector.


De minister kondigde ook controles aan in gevallen met een aanzienlijke stijging van het aantal tewerkstellingsdagen ten opzichte van het aantal aangegeven dagen in voorgaande jaren. Tegelijk verlengt ze ook de referteperiode voor het kunstenaarsstatuut met drie maanden: april, mei en juni worden geneutraliseerd.


Levensbelangrijke maatregel

GALM kan niet genoeg benadrukken dat de federale regering met deze levenbelangrijke maatregel de artiesten (en hun technici) met dagcontracten helpt om deze periode het hoofd boven water te houden. Nu hoeven interimkantoren en bijvoorbeeld VLAIO hen alvast niet meer door te verwijzen naar hun lokale OCMW.


De maatregel is ook belangrijk voor de overlevingskansen van de brede sector. Het gaat hier over een dynamische groep van mensen in de artistieke praktijk. Ze zijn de flexibel inzetbare mensen in ons vak. Ze werken hard en veel, betalen al jaren sociale bijdragen zoals iedereen en het is dus niet meer dan logisch dat ook zij in deze precaire tijden een vangnet vinden. We zullen hen nog nodig hebben als sector, als we terug recht willen veren in het post-Corona tijdperk.


Artiesten verenigd

GALM bedankt alle gildes, organisaties en kunstenaars op het terrein die de afgelopen weken geduldig samen aan de kar trokken in dit dossier. Het politiek begrip en het besef van de urgentie groeide elke dag, en dat is niet toevallig.


"Dit is een dossier waarin we in coalitie gewerkt hebben, voor het eerst in lange tijd. Dat werkt dus, net zoals in de artistieke praktijk. We leggen cijfers bij elkaar, delen netwerken en inzichten, zoeken samen de juiste toon(aard) in gesprekken en debatten. Het is belangrijk dat we die aanpak verder zetten, in het belang van alle artiesten. Dit dossier bewijst dat samenwerking loont", aldus GALM - voorzitter Tom Kestens.

193 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven