Lancering landschapstekening 2019 Kunstenpunt


De kunstensector blies verzamelen deze week in Antwerpen, waar Kunstenpunt de landschapstekening 2019 voorstelde voor de gehele kunstensector. De Landschapstekening Kunsten toont trends en ontwikkelingen in het professionele Vlaamse kunstenlandschap en dient in de eerste plaats als input voor de Strategische Visienota Kunsten van de nieuwe minister van Cultuur. Het resultaat is een sterk gedetailleerde analyse van de sterktes en zwaktes van de kunstensector. 


Een extract: "Als de overheidsinvesteringen geen gelijke pas houden met de financieringsnoden, springt de markt dan bij? Cijfers tonen wel een groeiende omzet in creatieve sectoren, maar die is niet gelijk verdeeld: de concentratie ligt bij grotere spelers, terwijl kleinere actoren het moeilijker hebben. Veel artistieke sectoren zijn winner-takes-all markten: aandacht en zichtbaarheid gaan vooral naar blockbusters en grote namen. In een aantal sectoren worden inkomstenstructuren en verdienmodellen ook verstoord door technologische ontwikkelingen (zoals de opkomst van streaming in de audiovisuele en muzieksector). Terugvallende subsidies, volatiele markten, technologische disrupties, ecologische uitdagingen, druk op kunstenaars en organisaties enzovoort tonen zich extra scherp op het internationale vlak. Bovendien hebben we te maken met fundamentele geopolitieke verschuivingen die de kunstensector niet ongemoeid laten (zoals de mogelijke impact van Brexit, hogere drempels voor mobiliteit of gevallen van censuur).


Je merkt het: de nieuwe Minister van Cultuur Jan Jambon zal aan deze nota een stevige kluif hebben. Want het werk oogt alvast een pak meer getailleerd dan het regeerakkoord zelf. En dat zal nodig zijn, want cultuur krijgt in dat regeerakkoord dan wel een wervende introductie, maar vertrekt veel te weinig vanuit reële noden en landschapskennis. 

De landschapstekening kan je gratis inkijken op de website van Kunstenpunt:


© GALM 2019

16 keer bekeken0 reacties