Persbericht State of the Arts

“Eerst een signaal van goede wil.”


Brussel, 15 november 2019 - Kunstenaarsplatform State Of The Arts (SOTA) nam gisteren akte van het aanbod van Minister-President en cultuurminister Jan Jambon om met een “alternatieve begroting” te komen. SOTA is bereid om rond de tafel te gaan zitten, maar vraagt van de minister eerst een noodzakelijk signaal van goede wil: het terugdraaien van zijn ondoordachte beslissing rond de projectsubsidies. Het is bijzonder frappant dat de minister ons vraagt om zijn overhaaste werk over te doen."


Toen Minister Jambon zijn aanbod lanceerde in de Commissie Cultuur, klonk die nog als een open uitnodiging. Maar Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans (N-VA) stelde donderdagavond in De Afspraak meteen dat er niet teruggekomen kan worden op reeds beslist beleid, onder meer rond de aankoop en renovatie van het Amerikaans Theater als Vlaams project in Brussel, goed voor 34 miljoen.


Muzikante Laura Groeseneken (GALM): “Het is onduidelijk wat de minister ons precies voorstelt. Waarvoor wil hij een alternatief? We mogen meepraten, maar eigenlijk ook niet? Voor ons is alvast één ding helder: de 60% bezuiniging in projectmiddelen is ondoordacht en niet ernstig. Als de minister die ongedaan wil maken, kunnen we als volwassen mensen rond de tafel gaan zitten. Dan is er tenminste een teken van goede wil en kan er dialoog ontstaan over het totaalplaatje.” 


"De vele reacties en grote aantallen kunstenaars op straat tonen aan dat de minister vooral zijn 60%-beslissing te snel en met te weinig kennis van zaken heeft gemaakt", zegt kunstenaar Kobe Matthys (SOTA). "Zijn net samengestelde kabinet telt nog niet één raadgever cultuur. Voor ons is het dus noodzakelijk dat hij over deze kwestie eerst zelf zijn huiswerk maakt.” 


Actrice Maaike Neuville valt hem bij: ‘Pas dan kan dit aanbod meer zijn dan verdeel- en heerspolitiek, waarbij iedereen apart moet gaan vechten voor een stukje van een veel te kleine koek. Zo’n intern gevecht, dat weigeren we.’ 


De kunstensector is eensgezind: de projectsubsidies zijn cruciaal voor de hele ecologie van de kunstensector. Luc Tuymans: "De vraag is hoe de (grote) instellingen versterkt kunnen worden door een groeistop in te voeren op het niveau van kunstenaars, werkplaatsen, ontwikkelingsgerichte initiatieven? Het enige wat dit kan opleveren is vervreemding van wat er werkelijk speelt in de samenleving. De wisselwerking tussen bovenbouw en grassroots is essentieel, de eerste wordt geïnformeerd door de tweede, niet omgekeerd." 


Het gaat overigens over een naar verhouding bijzonder klein bedrag, stelt Katrien Reist, kunstwerker (SOTA), zo’n 5 miljoen euro. “Zonder deze middelen dreigt de Minister met het Amerikaans Theater een lege doos te bouwen. Podia en musea moeten ook gevuld worden.” Projecten zijn ook daarvoor cruciaal, zo weten ze ook bij SMAK. Dat sloot gisteren spontaan de deuren.


“We staan altijd ter beschikking voor overleg met de minister. Wie weet sturen we voor de openstaande functie van raadgever cultuur wel spontane sollicitatiebrieven naar het kabinet. In het veld bevindt zich immers heel wat ervaring. Wij kunnen wonderen verrichten in krappe budgettaire omstandigheden, maar ooit houdt het op”, zegt acteur Johan Van Assche (De Acteursgilde).


De hele sector kwam deze week verenigd op straat, een petitie voor meer investeringen gaat viraal, een communicatiebureau hielp vrijwillig aan de #thisisourculture campagne. Ook bedrijven nemen contact op, burgers vragen hoe ze financieel kunnen helpen. Intussen overleggen kunstenaars met andere getroffen sectoren over hoe ze één gezamenlijk signaal kunnen laten horen. Iedereen is mee, nu nog het beleid.


Dit persbericht wordt alvast onderschreven door belangenorganisaties oKo, De Acteursgilde, GALM en NICC.
Foto: Laura Groeseneken

44 keer bekeken0 reacties