Tom Kestens & GALM zetten in op Sabam 2.0.

Bijgewerkt op: 16 feb 2019

In mei 2018 kreeg Tom Kestens een mandaat van de vennoten van Sabam om te zetelen in de Raad van Bestuur van SABAM. Hij vervangt de immer bevlogen John Terra. Samen met Hans Helewaut, Jan Hautekiet, Daniël Gybels, Pierre Demoulin, Benjamin Schoos en anderen wil hij nu de vernieuwing doorzetten die het huis nodig heeft. Zie hieronder de motivatie van onze voorzitter voor zijn kandidatuur.


Beste Voorzitter(s) van de Raad van Bestuur SABAM,

Gewaardeerde collega’s,


Met dit schrijven stel ik me kandidaat voor een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van auteur, behorend tot de Nederlandse taalrol.Ik heb het geluk om al sinds de jaren negentig met muziek mijn brood te mogen verdienen. Als stichtend lid van Das Pop en frontman van Lalalover, als componist voor films en theater, als multi-instrumentalist in uiteenlopende projecten, als nieuwe stem in de Nederlandstalige pop. Ik ben me altijd bewust geweest van de noodzakelijke maar kwetsbare positie van kunstenaars in onze economie en samenleving. Ik kan het dan ook niet laten me te engageren. Als voorzitter en lid van GALM vzw (Genootschap Artiesten Lichte Muziek) verdedig ik de belangen van muzikanten in Europa, België en Vlaanderen. In die rol ben ik altijd een sterk verdediger van de spirit van het collectief beheer. Ik geloof dat het voor auteurs in alle disciplines van cruciaal belang zal worden om dat collectief beheer te versterken in de jaren die voor ons liggen.


Levensbelangrijke partner in moeilijke context


Op alle niveaus zijn er zovele grote uitdagingen voor auteurs/componisten. De dalende inkomsten uit verkoop, samen met een wereldwijde stijging van online streaming die de muzikant te weinig opbrengt. Non-disclosure agreements tussen grote labels en streamingproviders die eerder regel zijn dan uitzondering. Voeg daar nog eens de zogenaamde ‘value gap’ (het verschil tussen online winsten door bijv YouTube en de vergoeding van de content creator), een slabakkend kunstenaarsstatuut, een slechte perceptie van auteursrechtelijke vergoedingen en de dalende overheidsmiddelen voor kunst & cultuur aan toe… en het totaalplaatje oogt uitdagend, om het zacht uit te drukken. In die context kan Sabam een levensbelangrijke partner zijn en blijven voor iedereen die creëert in dit land. Dat moet dan ook de ambitie zijn. Niet meer of niet minder.


Performant, inspirerend en transparant


Dat zal alleen maar kunnen wanneer onze beheersvennootschap zichzelf op de kaart zet als een performant, inspirerend en vooral open huis. Als de vennootschap met andere woorden een efficiënte organisatiestructuur en -cultuur heeft, een voortrekkersrol opeist in het debat rond auteursrechten én de harten verovert van zijn klanten en leden. Dat laatste zal een cruciale uitdaging zijn. Want Sabam is niet meteen een ‘love brand’ vandaag, om het in marketing termen uit te drukken. 


Helder communiceren


Zovele artiesten hebben me de laatste jaren aangesproken over de nood aan een operatie imagoherstel voor Sabam. Daar heb ik dan ook altijd openlijk en intern voor gepleit. De reputatie van log, klantonvriendelijk bedrijf is gewoon nog niet uit de wereld, ondanks de stappen vooruit die de laatste jaren zijn gezet. Sabam ligt te vaak onder vuur door zijn klanten. Betalingsplichtigen zien te weinig de lusten en teveel de lasten van het gebruik van auteursrechterlijk werk. Ook in media ligt Sabam vaak onder vuur. Met slimme, empathische communicatie en campagnes kan dat tij keren. Sabam zal zich moeten presenteren als klant gedreven en zal helder moeten communiceren over zijn rol in het eco-systeem van de kunsten. Als we daarbij ook aan iedereen duidelijk maken dat de ong 40 000 leden van Sabam de Belgische economie voeden ipv leegzuigen… dan kunnen we verder. Want iedereen die houdt van muziek, literatuur, film, theater etc moet begrijpen dat de makers van al die inspirerende content wel degelijk aan het andere eind van de Sabam factuur zitten.


Een open huis


Het huis zal maar sterk zijn als het gedragen wordt door zijn vennoten en leden. Het wordt zaak om ook de nieuwe generatie artiesten in tijden van YouTube en Spotify te overtuigen van het belang van het collectief beheren van auteursrechten. Die generatie springt iets trager op de Sabam kar bij gebrek aan affiniteit met de organisatie. Sabam sneller in beeld brengen van zijn (toekomstige) leden is dus van cruciaal belang. Sabam moet daarom een organisatie zijn die de deuren opent en permanent de leden betrekt. Een open huis dat de input van leden en vennoten als cruciaal beschouwt. Waar debat en discussie met hen de echte basis vormen van de strategische keuzes van het huis. Als dat niet lukt, zal het model van het collectief beheer onder druk komen te staan. En dat moeten we koste wat het kost vermijden.


Maatschappelijke voortrekkersrol


Sabam zal de auteur-componist moeten blijven wijzen op het belang van (het collectief beheer van) zijn rechten. Iedereen heeft ondertussen begrepen dat je met die auteursrechten nog geld kan verdienen. Als eigenaar of publisher, of als derde partij. Vele nieuwe spelers, ook telecomproviders of zelfs de openbare omroep, willen tegenwoordig een deel van de auteursrechtelijke koek. Sabam moet meer dan ooit toezien op een eerlijke auteursrechtelijke vergoeding want dat blijft vandaag de hoeksteen van een gezond verdienmodel voor al wie creëert. Sabam kàn een voortrekkersrol spelen in het hoogdringende maatschappelijke auteursrechten debat maar zal dat moeten doen op een inspirerende manier, en vooral in nauwe samenwerking met zijn leden. – Tom Kestens