• Galm

Verhoogde werkloosheidsuitkering voor mensen met het ‘kunstenaarsstatuut’


De werkloosheidsuitkering van mensen met het kunstenaarsstatuut wordt van 1 januari tot 30 juni 2021 verhoogd.


- Voor alleenstaanden en samenwonenden: 1.357 euro bruto per maand - Voor gezinshoofden: 1.540 euro bruto per maand


In de komende maanden krijgen ze de toeslag voor de maanden januari, februari en maart 2021. Voor de maanden april, mei en juni 2021 krijgen ze de verhoogde uitkering.


Er waren al enkele corona-crisis maatregelen actief voor het statuut.


Hierbij nog eens een overzicht.

Voor meer info, check zeker ook de RVA pagina’s.

Op de site van Cultuurloket vind je ook webinars om je wegwijs te maken.


Als je tien artistieke of technisch-artistieke activiteiten kunt aantonen in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020, waarvoor sociale bijdragen betaald werden als werknemer, of twintig artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen in dezelfde periode, heb je tijdelijk recht op een volledige werkloosheidsuitkering van 1 april 2020 tot 30 juni 2021.

Als je kunstenaarsstatuut zou aflopen tussen 13 maart 2020 en 13 maart 2020, zal het verlengd worden tot en met 30 juni 2021.

De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2021. Idem voor de periode van 12 maanden, waarin je drie artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen moet kunnen bewijzen om je kunstenaarsstatuut te verlengen.

Als je inkomsten uit artistieke activiteiten (behalve lonen), zoals inkomsten uit een zelfstandige activiteit of auteursrechten, hoger zijn dan 4.536,48 euro (netto-belastbaar) per jaar, verlaagt dat het bedrag van je uitkering. Er zal echter geen rekening gehouden worden met auteursrechten en naburige rechten ontvangen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021. Die kunnen dus onbeperkt gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering.


Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en inspanningen doen om werk te vinden. Je moet enkel artistiek werk zoeken als je in de loop van de laatste 18 maanden 156 arbeidsdagen gepresteerd hebt, waarvan minstens 104 voor artistieke prestaties. De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2021.


Daarnaast is de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen opgeschort. De fase waarin je je op 1 april 2020 bevond, wordt met 15 maanden verlengd. Ook de daaropvolgende fases schuiven met negen maanden op. Stel dat je eerste of tweede vergoedingsperiode afloopt op 14 mei 2020, en dat je nadien dus een lagere uitkering zou krijgen, dan wordt die vergoedingsperiode verlengd tot 14 augustus 2021.We verwijzen graag naar deze RVA pagina’s voor meer info:

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t53

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t146

https://www.rva.be/nl/faq-2


8 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven